Från Skolverket

Stödmaterial - Abete med stödinsatser (2015)
Tis, 25 jan., 2022 vid 1:53 E.M.
Stödmaterial - Förskoleklassen (2014)
Tis, 25 jan., 2022 vid 1:39 E.M.
Stödmaterial - Övergångar inom och mellan skolformer (2015)
Klicka på bilden för att öppna dokumentet.
Tis, 25 jan., 2022 vid 2:01 E.M.
Stödmaterial - Bedömning i träningsskolan (2015)
Klicka på bilden för att öppna dokumentet.
Tis, 25 jan., 2022 vid 1:42 E.M.
Allmänna råd - Fritidshem (2014)
Klicka på bilden för att öppna dokumentet.
Tis, 25 jan., 2022 vid 11:27 F.M.
Allmänna råd - Utbildning för nyanlända elever (2016)
Klicka på bilden för att öppna dokumentet.
Tis, 25 jan., 2022 vid 1:28 E.M.
Allmänna råd - Utvecklingssamtal och IUP (2013)
Klicka på bilden för att öppna dokumentet.
Tis, 25 jan., 2022 vid 1:50 E.M.
Allmänna råd - Stödinsatser 2014
Klicka på bilden för att öppna dokumentet.
Tis, 25 jan., 2022 vid 1:31 E.M.
Allmänna råd - Planering och genomförande av undervisningen (2011) Utgått
Detta allmänna råd har ersatts av Allmänna råd för betyg och betygssättning.
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:07 E.M.
Länk till Läroplaner och kursplaner hos Skolverket
Här hittar du aktuella läroplaner hos Skolverket. Samtliga läroplaner finns även inlagda i Unikum och rätt läroplan kommer fram för respekive skolform när ...
Mån, 24 jan., 2022 vid 11:40 F.M.