Artikel för lärare/pedagog/admin


1 juli 2022 trädde en ny läroplan i kraft för grund- och grundsärskolan. I Unikum är det fortfarande lika lätt att göra bedömningar som innan, men de kommer nu istället göras mot lgr22 istället för lgr11. Detta sker automatiskt, du som lärare behöver inte ändra på något, utan nya bedömningar kommer göras mot rätt läroplan efter den 1/7 2022. 


Kunskapsöversikter i Unikum kommer fortsätta visas precis som vanligt - i början av HT-22 främst innehållande bedömningar gjorda mot lgr11. På ämnesöversikten på en elev syns det tydligt vilka bedömningar som är gjorda mot lgr11, genom en liten skylt i listan över ämnen. Denna skylt kommer försvinna så fort en ny bedömning är gjord. 
Göra en ny bedömning på enskild elev


Gå in på en enskild elev -> Kunskaper och välj vilket ämne du vill göra bedömning i. Ifall det finns en bedömning sedan innan syns en ruta överst på sidan som informerar om att tidigare bedömningar är gjorda mot lgr11 och går att hitta under "visa alla bedömningar". I övrigt är sidan tom och det är bara att göra bedömning som vanligt! Du kan läsa mer om hur man gör bedömningar här: Göra bedömningar för en elev eller flera elever samtidigt
Göra bedömning i ämne med flera varianter


En nyhet i Unikum i samband med de nya läroplanerna är möjligheten att bedöma mot olika varianter inom samma ämne. Detta gäller Moderna språk - elevens val och Moderna språk - språkval där kinesiska finns med som en egen kurs. Det gäller även de olika nationella minoritetsspråken i modersmål, där man kan välja att bedöma mot modersmål som första- eller andraspråk samt teckenspråk där man kan välja elevens val eller språkval som variant. 


Gör man en enskild bedömning går man in på ämnet man vill göra bedömningen i, sedan klickar man på pilen under titeln på ämnet, och väljer där vilken variant man vill bedöma mot. Vill man istället göra en bedömning för flera elever samtidigt går man in på ämnet man vill göra bedömning i och markerar de elever man vill bedöma (eller klickar på Ändra bedömning för hela klassen), en ruta dyker upp där du väljer vilken variant du vill bedöma mot.