För lärare: 

Du som lärare markerar nivån “ännu ej godtagbara” för de eleverna vars kunskaper inte når lägsta krav/E-nivå. Det innebär att det som tidigare hette “insats krävs” i en bedömning numera heter “ännu ej godtagbara kunskaper”. Insatsbehovet markeras enkelt genom att klicka på “Publicera och markera insats”. 


För de elever där ett insatsbehov kvarstår, även om kunskaperna bedöms som godtagbara/minst E-nivå, markerar du enkelt insatsbehovet så att de syns i alla översikter.


I översikter finns möjligheten att få en vy över alla elever som har “ännu ej godtagbara kunskaper”. Du ser dem i en flik på gruppnivå. Fliken heter “ej godtagbara” och visar bedömningar på den nivån. I modulen stödinsatser visas elever med insatsbehov.
Q&A
När är det tänkt att det nya utseendet blir standard?

Det nya utseendet kan du se nu i Unikum, och det kommer tidigast bli standard V45.

Var har begreppet “insats krävs” tagit vägen?

Det vi kallade “insats krävs” på översikter ersätts med “insatsbehov”.


Vad har hänt med de bedömningar som förut markerades med “insats krävs”? 

Vi har fört över bedömningen så att alla som hade en bedömning “insats krävs” efter 20200801 har nu bedömningen “ännu ej godtagbara” och ett markerat insatsbehov. 


Jag kan inte markera Insats krävs i nuvarande utseende

Du behöver gå till nya utseendet för att kunna markera insatsbehov. Länken hittar du på gruppens översikt när du klickat på kunskaper.


Behöver jag publicera en ny bedömning för att markera insatsbehov? 

Du kan markera insatsbehov utan att göra en bedömning. Du kan även bedöma att en elev ännu ej har godtagbara kunskaper utan att markera insatsbehov.


Hur gör jag när eleven har godtagbara kunskaper utan fortsatt insatsbehov?
Då kan du enkelt ändra och ta bort insatsmarkeringen på elevens sida i ämnet. 


Vad visas i översikten för stödinsatser där det står insatsbehov? 

Här är alla insatsbehov samlade oavsett bedömning av kunskaperna (ännu ej godtagbar och eller godtagbara/mer än godtagbara)

I översikter finns möjligheten att få en vy över alla elever som har “ännu ej godtagbara kunskaper”. Du ser dem i en flik på gruppnivå. Fliken heter “ej godtagbara” och visar bedömningar på den nivån.  I modulen stödinsatser visas elever med insatsbehov.