För lärare:

Nu gör du som lärare all bedömning för en elev i en och samma vy och kan skriva kommentarer för bedömningen, utvecklingsområde och visad kunskap. 


När du gör den summativa bedömningen väljer du på två eller tre nivåer beroende på inställningar gjorda på din skola; 

  1. Ännu ej godtagbara
  2. Godtagbara
  3. Mer än godtagbara (kan stängas av i grundskola och finns ej i Gy)


Om eleven även har ett insatsbehov, kan du markera detta oberoende av nivå. Vid ännu ej godtagbar nivå får du alltid frågan "vill du publicera och markera insats" när du ska publicera. 

Insatsbehov visas i elevens översikt med alla ämnen. Det underlag du har samlat i Unikum inför bedömningen hittar du under “Se underlag”. 


På så vis kan du bedöma varje elevs kunskaper utan att behöva navigera iväg, du är kvar i samma vy där du har all information tillgänglig och kan utföra bedömningen. 


Överrikt över bedömningsvy för en elev och ett ämne, härifrån kan du göra allt som behövs.


Q&A


Kan jag spara utkast?

Ja, ändringar du gör sparas automatiskt under tiden du arbetar. Vill du spara hela bedömningen som utkast, klicka på "spara som utkast" knappen


Hur ser jag kopplade planering och uppgift till kriterietabellen?

Om du har kopplat planering eller uppgift till del av ett kriterium ser du det i kriterietabellen. Klicka på symbolen så ser du vad som är kopplat. 

Detta är endast synligt för dig som lärare.