Samtalsöversikten är till för att man enkelt ska få överblick över det som är aktuellt för eleven inför ett utvecklingssamtal. Här visas också aktuella överenskommelser, noteringar m.m.


Exempel på samtalsöversikt från förskolan.Längst upp visas en så kallad stegstapel (den gröna/grå linjen) som visar var i själva processen man befinner sig och det är där mentor/förälder för processen vidare och framåt.

Lite längre ner ser man bokat tid eller om samtalet är genomfört. Här kan läraren även skicka inbjudan till vårdnadshavarna.

Under Förberedelser inför samtal visas de flikar / möjligheter till dokumentation som finns i samtalsunderlaget.

Under Jag vill visa ... kan pedagogerna lyfta fram önskad dokumentation för barnet.

Under Stödinsatser finns information om barnet har någon pågående insats i form av anpassning eller en stödinsats.

Under Framåtsyftande planering visas de aktuella överenskommelserna för det nuvarande samtalet samt överenskommelser från tidigare samtal om sådana finns och är aktuella.

Under Noteringar visas övriga noteringar som pedagog och föräldrarna gjort.Exempel på samtalsöversikt från grundskolan.Längst upp visas en så kallad stegstapel (den gröna/grå linjen) som visar var i själva processen man befinner sig och det är där mentor/förälder för processen vidare och framåt. 

Översikten visar även tid och plats om det är bestämt, samt vilka som är inbjudna.
Under Förberedelser inför samtal visas de flikar / möjligheter till dokumentation som finns i samtalsunderlaget.
Under Jag vill visa … kan eleven/pedagogerna lyfta fram önskad dokumentation.
Under Kunskaper visas de aktuella kunskapsbedömningarna.
Under Framåtsyftande planering visas de aktuella överenskommelserna för det nuvarande samtalet (när dessa är klara) samt överenskommelser från tidigare samtal.
Under Förslag på skolans insatser visas dokumenterade insatser som man anser att skolan ska/kan göra, om sådana finns.
Under Noteringar visas eventuella övriga noteringar som pedagog, elever och föräldrarna gjort.