I samband med att lärare gör sin bedömning skapas också automatiskt underlag för översikter och statistik på alla nivåer. Både för enskild elev, klass/grupp, årskurs, skola och hela kommunen/organisationen. Det finns dels en summerad övergripande översikt över alla elevers bedömningar och dels en detaljvy där men enkelt kan se tex insatsbehov för eleverna tydligare.


Kunskaper - ämnesöversikt för klass/grupp visar:

 1. Vilken period som valts. (Default är nuläge)
 2. Antal elever som ännu ej nått godkänt i ämnet.
 3. Prognos i diagramform - Statistik över aktuella kunskapsresultat och måluppfyllelse. Senaste bedömningen för alla elever visas, oavsett när den är gjord. 
  • Orange- Ej nått E-nivå
  • Ljusblå - Godtagbara kunskaper
  • Mörkblå - Mer än godtagbara kunskaper
 4. Trend - Ändring sen förra bedömningen i %
 5. Könsfördelning -
 6. Färskhet - Visar hur aktuella bedömningarna är.
  • Grön - Nyare än 4 månader.
  • Gul 4-8 månader-
  • Röd - Äldre än 8 månader.
 7. Antal elever som är bedömda i ämnet/totalt antal elever i gruppen.Kunskaper - elevöversikt för klass/grupp visar:

I den här vyn kan man enkelt dels se vilka elever som har insatsbehov och i vilka ämnen, eller så kan man filtrera på olika saker för att se mer.

Exemplet nedan visar Vilka elever i klass 7 som har insatsbehov och i vilka ämnen.Om man väljer "Se filter" kan man tex välja "visa alla" så får man en komplett översikt över samtliga elevers aktuella bedömningar i alla ämnen.Kunskaper - översikt för skola visar


 • Antal elever som ännu ej nått godkänt i ämnet.
 • Prognos i diagramform - Statistik över aktuella kunskapsresultat och måluppfyllelse. Senaste bedömningen för alla elever visas, oavsett när den är gjord. 
  • Orange- Ej nått E-nivå
  • Ljusblå - Godtagbara kunskaper
  • Mörkblå - Mer än godtagbara kunskaper
 • Trend - Ändring sen förra bedömningen i %
 • Könsfördelning -
 • Färskhet - Visar hur aktuella bedömningarna är.
  • Grön - Nyare än 4 månader.
  • Gul - Äldre än 4 månader.
 • Antal elever som är bedömda i ämnet

Det går att filtrera på ämne samt väja termin via "Välj filter".  FInns det flera skolformer i skolan så delas de upp i olika avsnitt.Kunskaper - översikt för kommun/organisation visar

Samma innehåll och översikt som för skola. Här är ett exempel på kommun med Grundskola och Gymnasieskola.NOTERA! Testelever kommer inte med i den summerade statistiken. Endast elever med svenskt personnummer eller alternativt ID räknas med.