I samband med att lärare gör sin bedömning skapas också automatiskt underlag för översikter och statistik på alla nivåer. Både för enskild elev, klass/grupp, årskurs, skola och hela kommunen. Det finns dels en summerad övergripande översikt över alla elevers bedömningar och dels en Insatsvy där bara insats-bedömningar visas för att göra det lättare för rektor och lärare att få överblick över det.


Kunskaper - översikt visar

  • Nuläge - Statistik över aktuella kunskapsresultat och måluppfyllelse. Senaste bedömningen för alla elever visas, oavsett när den är gjord.
  • Insatser - Vy med summering av insatsbehov för skola, årskurs, ämne och enskilda elever.
  • Historik - Se måluppfyllelse terminsvis bakåt i tiden.
  • Trender och jämförelser - Översikten visar trend och ger möjlighet att se och jämföra resultat terminsvis bakåt i tiden.


Allt återfinns under fliken Kunskaper


Översikten finns på 4 nivåer och vem som ser vad styrs av roll och behörigheter.

  • Organisation/kommun - Skolchef, kommunadmin och övriga med samma behörighet.
  • Skola - Rektor, skoladmin och vissa lärare med samma behörighet tex specialpedagoger (observatörsroll).
  • Grupp/Klass - Lärare, mentor samt alla som kan se för skola resp. organisation/kommun.
  • Elev - Elev och föräldrar samt alla som kan se för klassen, skolan resp. organisation/kommun.

 


Se kunskapsöversikt för kommun/skola/klass

  • Gå till kommunens/skolans eller klassens startsida (styrs av behörigheter vad du kan komma åt)
  • Klicka på fliken Kunskaper

 

Kunskapsöversikt för klass

 

Insatsvy klass

När du står på Kunskaper finns det en översikt som heter "Insatser" där bara dessa bedömningar visas. Exemplet visar klassöversikt men den finns även för hela skolan, då sorterad på årskurs, ej klass/grupp.


 

 

Nuläge - Skola

Här kan man filtrera på diverse olika saker som årskurs. Det går också att göra annat urval som denna eller förra terminen.NOTERA! Testelever kommer inte med i den summerade statistiken. Endast elever med svenskt personnummer eller alternativt ID räknas med.