I Gymnasieskola arbetar man uteslutande med undervisningsgrupper men det finns oftast också klasser med alla elever i ett program tex Samhällsvetenskapliga programmet, Omvårdnadsprogrammet et.c. För att översikter i Unikum, tex Kunskaper/Stödinsatser ska bli bättre, behöver klasserna kopplas till det specifika programmet.


Allgymnasiet har 2 program


Koppla klass till ett gymnasieprogram


  • Gå till gruppen
  • Klicka på adminläget (skiftnyckeln)
  • Inställningar
  • Scrolla ner till "koppla till program"