Artikel för lärare/pedagog


Gå in på den grupp eller elev som du vill koppla uppgiften till.


Klicka på "Skapa nytt" knappen för att kunna klicka på "Uppgift"Markera de elever som ska få uppgiften och klicka på Nästa.  1. Redigera uppgiften med önskat innehåll. 
  2. Koppla uppgiften till ett eller flera ämnen/kurser
  3. Koppla till en planering. (Detta gör att uppgiften kommer att visas som underlag när det sen är dags att bedöma eleven i ämnet/kursen)
  4. Tilldela.


  • Under Tilldela kan du även sätta datum när uppgiften ska vara inlämnad.
  • Vilka elever eller grupper som ska ha uppgiften.  
  • Här aktiverar du även Plagiatkontroll mot Urkund för uppgiften om du vill.Den nya och andra tilldelade uppgifter hittar du sen under Uppgifter, Väntar på inlämning. Härifrån kan du även göra ändringar i tex inlämningsdatum eller lägga till elever genom att först öppna den.