Artikel för lärare/pedagog

För att underlätta för dig som lärare att hålla koll på vilka uppgifter som eleverna lämnat in så att du kan ge feedback på dem så finns dessa på din personliga startsida.


Översikt över uppgifter på lärarens startsida.


För att se innehåll och kunna ge feedback, klicka på önskad uppgift så ser du vilka som lämnat in. I exemplet har en elev av 10 lämnat in och fått feedback, övriga 9 behöver du hantera.


Öppna en uppgift för att arbeta vidare med den. Efter att du har öppnat upp elevens inlämnade uppgift så kan du göra följande.


  • Be om komplettering 
  • Skriva en kommentar till eleven.
  • Markera Uppgiften som klar.
  • Lämna in åt eleven (om eleven inte gjort det och du vill stänga uppgiften.)