Som lärare kan du få en tydlig översikt över alla uppgifter, både pågående och avslutade samt vilka du förväntas ge feedback på m.m.

Översikten hittar du så här:

  • Gå till rätt grupp/klass
  • Klicka på Planering och sen Uppgifter

 


Klicka på Stängda uppgifter för att komma åt just den kategorin av uppgifter.
Notera! Uppgifter som skapats i en grupp t ex en undervisningsgrupp, döljs för eleven när eleven ej längre tillhör gruppen. Detta sker automatiskt.