Det är enkelt för den som skapat ett Lärloggsinlägg (eller den som är administratör i Unikum) att se vilka av mottagarna som läst ett inlägg. Oavsett om inlägget e-postats och lästs via e-postklienten i mobilen, plattan eller dator eller om personen i fråga fått en notis och loggat in för att läsa så kan den som skapat inlägget enkelt se detta. 


Se vilka som läst ett lärloggsinlägg
  • Gå till Lärloggsinlägget.
  • Under rubriken visas en liten blå text (i exemplet "0 av 12 mottagare har sett" så här ser du direkt om många har läst eller inte.
  • Klicka på den blå texten för att få en översikt över alla mottagare och se vilka som sett/öppnat det. Dessa är grön-markerade.

 


Översikt över vem som läst = grönmarkerad.Du kan dels se några symboler som indikerar status för mottagaren och även fälla ut den här sidan med förklaring av symbolerna så att det blir enklare att förstå. Tex är det ganska vanligt att personer som inte får veckobrev och liknande faktiskt aldrig loggat in eller att de inte har e-post/en fungerade e-post inlagd.Bra att veta:


Om det står (Notis saknas) efter alla mottagare så beror det säkerligen på att man har redigerat ett publicerat inlägg och bockat i att inlägget ska e-postas och sedan har man publicerat inlägget igen.

Då blir statistiken missvisande. 

För att undvika detta: Avpublicera inlägget, redigera med att inlägget ska e-postas och publicera inlägget på nytt.