När du har skapat en matris kan den behöva ändras av olika skäl. Det finns några viktiga saker du behöver veta innan du redigerar en matris – nämligen hur det påverkar redan befintligt innehåll i de kopior av matrisen som redan används av elever.


Redigera Matris = Innehållet i din matris ändras permanent och påverkar ALLA som redan använder den. Det innebär att du endast i nödfall ska redigera matriser som används. 

Däremot behöver man kunna redigera sina utkast tills de blir klara för att publiceras. Om du ändrar innehåll i bedömningsmatrisen så ändras det för alla som redan använder den matrisen. 

Även där bedömningar är gjorda. Vissa funktioner i matriseditorn är låsta så att du inte av misstag kan ta bort en aspekt eller t ex en nivå.


Redigera matris bör endast användas i dessa fall.

  • Du har stavat fel, lagt in fel innehåll eller behöver komplettera.
  • När matrisen är ett Utkast och därmed ännu inte används av någon.

 

Notera! Du får ett tydligt meddelande om du försöker redigera en matris som redan används. Om du får upp detta meddelande avråder vi dig från att gå vidare och redigera såvida det inte gäller någon av fallen angivna här ovan.



Redigera matris

  • Gå till Skolbanken
  • Gå till fliken Matriser
  • Välj matris och klicka på Granska
  • Välj sen Redigera.

 



Ny version av befintlig matris som ska ersätta den gamla i framtiden

Är det en ny version av en befintlig matris du vill skapa, dvs en reviderad matris som du använder i stället för den tidigare, så gör du som ovan men väljer Kopiera istället för Redigera. 

Förslagsvis Pensionerar du också den gamla matrisen för att undvika att råka ta fel nästa gång du vill använda den med dina elever.