Artikel för Administratör/Pedagog/Lärare


När du har skapat en matris kan den behöva ändras av olika skäl. Det finns några viktiga saker du behöver veta innan du redigerar en matris – nämligen hur det påverkar redan befintligt innehåll i de kopior av matrisen som redan används av elever.


Redigera Matris = Innehållet i din matris ändras permanent och påverkar ALLA som redan använder den, även där bedömningar redan är gjorda. Det innebär att du endast i nödfall ska redigera matriser som används. 

Däremot kan du självklart redigera dina utkast tills de blir klara för att publiceras och användas. 


Vissa funktioner i matriseditorn är låsta när en matris används (dvs tilldelats minst en elev) så att du inte av misstag kan ta bort en aspekt eller t ex en nivå. Det går dock bra att t.ex. ändra stavfel. 


Redigera matris bör endast användas i dessa fall.

  • Du har stavat fel, lagt in fel innehåll eller behöver komplettera.
  • När matrisen är ett Utkast och därmed ännu inte används av någon.


Notera! Ändringar i en matris i Skolbanken slår igenom till alla elever som använder den så undvik ändringar om den används. Se nedan "Ny version av en matris" som alternativ.


Redigera matris

  • Från din startsida i vänstersidan, gå till Skolbanken
  • Gå till fliken Matriser

 


Klicka på den matris du vill ändra och klicka sen på Redigera. Gör dina ändringar och spara sen, efter detta visas ändringarna direkt för alla som använder matrisen.Ny version av befintlig matris som ska ersätta den gamla i framtiden

Är det en ny version av en befintlig matris du vill skapa, dvs en reviderad matris som du framöver tänker använda i stället för den tidigare, så gör du som ovan men väljer Kopiera istället för Redigera

Förslagsvis Pensionerar du också den gamla matrisen för att undvika att råka ta fel nästa gång du vill använda den med dina elever.


Läs mer här: 

Pensionera material i Skolbanken