• Gå till Skolbanken.
  • Gå till fliken Matriser.
  • Välj matris och klicka på Kopiera.

  • Redigera matrisen efter egna önskemål.
  • Under Skolform välj Gymnasieskola för att få fram rätt kurskod.  Klicka på kurskoden och något av följande alt. Spara utkast, Publicera eller Granska.

  • Då du redigerat klart och sparat utkastet
  • Ta en extra kontroll att du har rätt kurskoder kopplade till matrisen så att den blir synlig i Matriser fliken som du finner under Planering.


Ex nedan har 2 felaktiga kurskoder kopplade till matrisen vilket gör att den inte blir synlig i matriser fliken. För att rätta till detta, redigera matrisen och koppla bort de 2 felaktiga koderna och publicera om matrisen.