Uppgifter och planeringar kan enkelt skapas i Unikum, i en klass eller undervisningsgrupp och sen visas i TEAMS. Eleven och läraren kan då direkt i TEAMS se dem och även komma åt dem därifrån vilket gör det mycken enklare med uppgifter, inlämning och gör att man inte behöver hoppa mellan verktygen. Detta gör du via Unikums TEAMs app.


Så här gör du:

1. Lägg till Unikums TEAMs app i en egen flik i TEAMs.

la�ggtill2. I Unikum under Planering för klass eller grupp, välj Dela till TEAms så delas samtliga planeringar i den klassen/gruppen till TEAMS. Gäller både de som redan finns och de som tilldelas efter att du valt att visa Unikum-planeringar i TEAMs.Så här ser det ut i TEAMs när det är klart.


plaeneringar utillteams

Se gärna den här korta filmen (6 minuter) om hur du kan arbeta smart med Unikum och TEAms med planering och bedömning.