Innan ni beställer inkoppling av Unikum till en gemensam inloggningstjänst föreslår vi att ni laddar hem det här dokumentet och går igenom punkterna nedan och förberedelser.


1. Läs igenom "Uppsättning av ny SAML-inloggning till Unikum" (riktad till IT-ansvarig)

 Rita upp kommunens eget systempussel (som bild 1 "Förberedelser inför SSO-lösning")

2. Bestäm hur de olika rollerna ska kunna logga in till de verktyg ni kommit fram till i steg 1 - Fyll i Bild 3

3. Ta fram en teknisk skiss över nuläge (som bild 4)

4. Svara på frågorna på bild 5

5. Fyll i Beställningsformuläret.

6. Skicka in Förberedelsedokumentet och beställningsformuläret till din kontaktperson på Unikum.


När det är klart, kontakta Unikum för att boka ett telefonmöte för genomgång innan beställning sker.Tillbaka till översikten