Start a new topic

Tal och språk Resursskolor Kommunikativa skolor

Hej!

Kan någon tipsa mig om skolor eller planeringar med ett tydligt uttalat Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med bildstöd för F-3 främst?


Login to post a comment