Start a new topic

Frånvaro

Jag jobbar som skolsköterska och saknar möjligheten att kunna rapportera "närvaro annan skolaktivitet" på ett enkelt sätt. Som det är nu måste jag gå in på läraren det gäller och rapportera eleven i deras lektion, vilket blir bökigt + att det gör att den lektionen markeras som rapporterad och således kan ställa till det för läraren som har många lektioner att rapportera varje dag och i detta kan missa att det är jag och inte de själva som rapporterat. OCH ännu bökigare om elevs besök hos mig går över lektionsbryt, så det handlar om två lektioner där jag ska leta åt rätt lärare och rapportera. Som det är idag kan vi rapportera frånvaro, enklaste vore att ha ett alternativ där närvaro annan skolverksamhet, då ploppar det upp för läraren i rapporteringen också och skulle nog vara smidigast för alla.


Lite andra önskemål jag har kring frånvaron är det här med att få upp "statistik" för en speciell elev. För att underlätta arbetet med problematisk skolfrånvaro. Här kommer några:
1. Möjlighet att kunna välja att få upp frånvaron inte bara dagsvis, utan att det också går att se vilka lektioner som är "röda". Förslagsvis att det för varje dag går att få upp en lista på samtliga lektioner eleven är skriven på och få gult/rött/frånvaroikonen även på lektionsnivå. För att kunna hitta mönster i frånvaron.

2. Det skulle inte heller vara dumt om det gick att programmet hjälper till att hitta mönster. Ex att man kan se hur frånvaron procentuellt är fördelad på ett antal parametrar såsom förslagsvis veckodag, lektion, lärare, före lunch, efter lunch, morgon, hur stor del av frånvaron är sen ankomst osv

3. Kanske också en möjlighet att gå in på en specifik lektion och se närvaro/frånvaroprocent för enbart den?

4. Något som skulle vara absolut magiskt vore också om det gick att lägga in en funktion att mentor (och VH?) fick en notis vid olika kriterier kring frånvar, där kanske varje skola måste kunna sätta sina egna kriterier. Samt att när dessa kriterer uppfylls så rödmarkerar systemet den eleven.
Några exempel på kriterier är:
* mer än 2 veckors sammanhängande frånvaro
* under den senaste månaden fler än 5 tillfällen motsvarande mer än 25% av skoldagen
* ett tydligt mönster i frånvaron, typ "90% av elevens frånvaro ligger på idrottslektion/den här lärarens lektioner/måndagar/fredagar/morgonlektioner" osv.


Jag vet att detta blev ett väldigt spretigt inlägg, jag ber om ursäkt för det!

1 Comment

Hej Hanna,


Tack för din feedback! Vi tar med oss den till produktägare som kan se över önskemålen när ändringar och förbättringar görs i modulen framöver. Jag kan dock inte lova när eller om en sådan förändring skulle ske, men jag tar den som sagt vidare.


Vänliga hälsningar,

Unikum kundstöd

Login to post a comment