Start a new topic

Möjlighet till avisering vid förändringar i stödinsatser

Vi önskar en funktion där personal har möjlighet att slå på aviseringar om det sker en förändring i modulen stödinsatser. Möjligheten att slå på aviseringar bör finnas både på enskild elev och på hel klass. 


1 Comment

Hej Caroline, 


Tack för din feedback. Jag tar med mig ditt önskemål till produktägare så kan de se över möjligheterna när ändringar och förbättringar görs i modulen framöver. 


Vänliga hälsningar,

Unikum Kundstöd

Login to post a comment