Start a new topic

Stöd för specialpedagog att samla in data

Hej! 


I en pedagogisk kartläggning ingår det att samla in data från pedagoger om hur det går i de olika ämnena. 


Det torde vara ganska lätt för Unikum att lägga in denna funktion, kanske att kunna be ansvarig lärare om att bidra via push funktion? Därefter kunna klistra in i en befintlig pedagogisk kartläggning? 


Unikum har ju redan en plats för de pedagogiska kartläggningarna, vore kul om de kunde byggas ut lite mer med smarta funktioner. 


Viktigt då att specialpedagog kan gå in och redigera kommentarerna som skickas in. 

1 Comment

Hej Tove, 


Tack för din feedback! 


Det är ett intressant önskemål som jag tar med vidare till produktägare. Då kan de titta på det när ändringar och förbättringar görs i modulen Stödinsatser. 


Vänliga hälsningar,

Unikum Kundstöd

Login to post a comment