Neues Thema starten

Föreslå tider

Jag undrar om man kan föreslå tider för enskilda elever i klassen då vi är två lärare som delar på eleverna och vi har mentorselever.


Eller blir det så att de tider jag föreslår hamnar på alla elever i klassen?


1 Person hat diese Frage
1 Kommentar

Hej Katrin,


VI har en del support artiklar ang detta. Om ni t ex har tilldelat en samtalsmall till alla elever. Då kan alla se tiderna. På plats lägg in t ex ditt namn.

Sen när ni skickar ut ett meddelande om att det är dags att boka samtalstid nämn att de ska ta den tiden med ditt namn på plats.


/Unikum kundstöd

Anmelden um einen Kommentar zu veröffentlichen