För smidigare arbete med uppgifter och bedömning i Unikum finns det nu möjlighet att integrera detta via en Chrome-extension dvs ett verktyg "Widget" som läggs upp som tillägg i webbläsaren Chrome. Detta fungerar endast i Chrome. (Filmen är inte ny men den visar ändå hur det fungerar).
Aktivera Chrome-extension

  • I Chrome-webbläsaren, klicka på de 3 små prickarna längst upp i högra hörnet
  • Välj "Fler verktyg"
  • Välj "Tillägg"


  • Klicka på menyn "TIllägg" längst upp till vänster.

  • Klicka sen på "Öppna Crome web-store" (Längst ner till vänster) och sök rätt på Unikum

  • Välj Unikum-tillägget och klicka på Lägg till.
För att använda tillägget framöver så klickar du på symbolen som är inringad eller på gula bollen om den visas direkt i din webbläsare.
Mer om hur du kan använda Cromeextension