Nu kan alla användare se hur man använder det nya arkivet i en film som nås direkt inifrån arkivet. Filmen visar hur man kan arbeta vidare med tidigare utredningar, med extra anpassningar och med progressioner.  När den första delen av nya arkivet släpptes vid skolstart var viktiga delar för röd tråd i stödinsatser försenade. Det gjorde att EHT-team och mottagande lärare inte kunde nå stödinsatser för elever som bytt skola på det smidiga sätt som ni är vana vid. Nu är den röda tråden återställd.


Nu ska vi se till att all personal vet hur de kan dra nytta av arkivet, och den skattkista det är. En viktig del i detta är en film som förklarar och visar hur arkivet fungerar. Filmen kommer även kunna nås av era kollegor inifrån Unikum.Status nu

Senast uppdaterad: 2021-11-22


Detta inlägg kommer ligga kvar till dess grundfunktioner i nya arkivet är på plats och användningen kommit igång. Därefter tas inlägget bort. 

.

Parallellt med detta jobbar vi vidare med annat som vi tror ni har nytta av, bland annat:

  • Förbättringar och trim, t.ex. att kunna initiera 2-faktorsinloggning direkt inifrån arkivet (nu förutsätts att man redan loggat in med 2-faktor när man kommer till arkivet).
  • Stämma av med er som behöver hantera t.ex. sammanslagna enheter, eller behöver spåra ärenden som inte syns i nya arkivet, t.ex. på grund av säkerhetsinställningar..
  • Steg för steg rensa bort gamla arkivfunktioner från det vanliga Unikum, så att det vanliga Unikum helt fokuserar på det som ni arbetat med i den nuvarande förskolan eller skolan.


LänkarBakgrund


Det nya arkivet gör den röda tråden starkare vid barns och elevers övergångar mellan lärare, skolformer och huvudmän. Samtidigt ger det nya arkivet huvudmannen ökad kontroll över hur dokumentation hanteras vid övergångar På så vis kan man kombinera en stark röd tråd med bara dataskydd, trots att olika huvudmän tar olika beslut kring övergångar. Inte dumt!Den röda råden är en av våra grundtankar i Unikum, och har varit det sedan 2005. Vi vill att alla som använder Unikum ska kunna behålla en stark röd tråd, även i en tid då GDPR tar stor plats i dialogen och elever oftare byter både skola och huvudman.