Rektor kan ta bort felaktigt inlagd utredning om den inte är beslutad.

Förutsättningarna är:


1. Att personen är inlagd med rektorsbefattning.2. Att utredningen inte är beslutad alternativt får rektor först Ångra beslutet och bestämma att "Inget beslut är taget ännu"Efter att detta är sparat, lämna utredningen och ställ dig på Stödinsatsöversikten för eleven och klicka på "Ta bort".
Om man kommit längre i processen kan ni tyvärr inte, av säkerhetsskäl, ta bort innehållet i en utredning eller åtgärdsprogram utan behöver då beställa hjälp från Unikum.

En beställning läggs då in för att ta bort ett åtgärdsprogram. Detta beställs av behörig person via vår ordinarie supportkanal. Värt att notera, en beställning medför alltid en merkostnad. För att göra någon ändring i ett åtgärdsprogram så måste man först ha valt ansvarig. 


Läs mer om vem som kan göra vad i Stödinsatser i artikeln Vem kan skriva under Särskilt stöd