Vad innebär tjänsten Trygg Läsårsflytt?

Trygg läsårsflytt är en tjänst för alla kommuner som vill ha en proffsig och väl fungerande start av läsår och terminer i Unikum.

Här planerar och agerar vi proaktivt för att få läsårsflytten att fungera så smidigt som möjligt utan problem för användarna, vid nytt läsår och ny termin.


Varför behövs den?

Vid läsårsskifte stoppas och startas flera olika system hos kommunen, och det finns då risk för problem uppstår som påverkar kommunens användare negativt, därför viktigt att läsårsbytet är väl planerat rörande integrationer och information till användarna. Det är många involverade så tjänsten Trygg Läsårsflytt borgar för att inget viktigt glöms bort och minimerar även risken för att fel uppstår.


För vem är tjänsten tänkt?

Kommuner med automatisk synkronisering av användaruppgifter till Unikum


Vad innehåller tjänsten?

Övergripande innehåll:

  • Gemensam planering inför läsårsslut och terminsslut

  • Genomföra inställningar i synkar och verifiera

  • Avstämning med IT och systemansvariga för elevregistret

  • Information till personal och övriga användare

  • Uppföljning vid läsårs/terminsstart

  • Korrigering av ev. fel

  • Utvärdering av processen


Vilka på kommunen behöver involveras i denna tjänst?

  • Primärt/centralt Unikum-ansvarig

  • Ansvarig admin för elevregistret

  • IT-samordnare


Hur beställer man tjänsten Trygg Läsårsflytt?

Kontakta Unikums kundstöd


Vad kostar det?

Kostnaden varierar med storlek på kommun så du får priser av din kontaktperson på Unikums kundstöd.