Unikum Arkiv en ny typ av e-Arkiv för barn/elevdokumentation som uppfyller Dataskyddsförordningens krav, hanterar övergångar och gör att dubbellagring kan undvikas.  I Unikum lagras barnets/elevens dokumentationen automatiskt när den skapas och tar därför bort behovet av externa överföringar och dubbellagring. 
Rent praktiskt får varje dokument ett unikt ID ett s.k. UDID som är återsökningarbart i e-Arkivet samt från integrerade tjänster. Alla barnets/elevens individuella dokument "hänger på barnet" och följer med barnet när det byter avdelning/klass/grupp/skola eller även kommun.


Vad som visas för mottagande skola/kommun styrs av regler för Övergångar inom och mellan skolformer.