Trygg och smidig arkivering av elevdokumentation i Unikums e-Arkiv. För digitaliserade kommuner som behöver trygga och effektiva lösningar för arkivering i enlighet med GDPR och Dataskyddsförordningen så är Unikum Arkiv en ny typ av e-Arkiv för elevdokumentation som uppfyller Dataskyddsförordningens krav, hanterar övergångar och gör att dubbellagring kan undvikas.  Unikum Arkiv löser detta genom att elevdokumentation automatiskt fylls på när den skapas samt genom att ta bort behovet av externa överföringar och dubbellagring. Unikum Arkiv kan även kopplas till andra e-Arkiv samt e-Diarium.

 


Unikum Arkiv ger:

  • Automatisk arkivering. 
  • Undviker dubbellagring.
  • Säker lagring.
  • Smidig gallring.


Unikum Arkiv ger kommunen  möjlighet till smidig årlig gallring enligt era dokumenthanteringskrav. Ni väljer själva vad som ska gallras och när genom att ställa in er specifika gallringsprofil. Gallringsprofilen kan ställas in separat för olika skolformer och dokumenttyper. Läs mer om olika gallringsmöjligheter under "Gallring"


Kontakta gärna ditt personliga kundteam på Unikum för mer information om vad som gäller för just din kommun och vilket avtal som finns mellan Unikum och er samt hur er dokumenthanteringsplan ser ut dvs vad gallras när och för vem i olika skolformer.