Vi har uppdaterat våra filväljare i för både Google och Microsoft. Det innebär att vi nu har egna filväljare och är inte längre styrda av externa uppdateringar. 

På så vis har vi en mycket bättre tillförlitlighet och förutsägbarhet. 


För Google-dokument är funktionaliteten bibehållen, den visar senast ändrade dokument i standard-läget. 

Filväljaren ser ut som nedan: 

För Microsoft-dokument ser filväljaren ut som tidigare, den enda skillnaden är att du kan välja vilket Team du vill hämta dokument från i toppnavigeringen istället för sidonavigeringen där den var tidigare. 

Så här ser den ut: