För kommuner som använder Office365 som samarbetsverktyg för att skapa och dela material och som har en egen Sharepointportal finns det möjlighet att lägga in "titthål" till Unikum så att man direkt ifrån Office kan se om det finns nya notiser, planeringar et.c.Exempel på uppbyggd portal med titthål för elever

Ett titthål till notiser i Unikum ligger direkt på elevens startsida i Office365. Dessutom har kommunen en gemensam inloggningslösning för office och Unikum vilket gör att man genom att klicka på "Du har 3 notiser" kommer direkt in till rätt ställe i Unikum utan att behöva logga in ingen.I nästa steg, i elevens "klassrum" där de ofta befinner sig när de arbetar i Office365, finns det flera titthål till olika delar i Unikum. Vilka "titthål" man vill ha och var de ska ligga bestämmer ni själva.)Förutsättningar

  • Kommunen har abonnemang på Unikum och Office365 till sina elever och personal.
  • Kommunen har en gemensam inloggningslösning för de båda verktygen.
  • Kommunen har en automatisk synkronisering av användaruppgifter för båda systemen.
  • Kommunen har en Sharpointportal som är lika för alla skolorna och uppbyggd på ett sånt sätt att det lätt går att lägga in titthålslänkarna på lämpliga ställen.


Så här beställer ni titthål till Office365

Kontakta er kommuns Kundteam på Unikum för att boka upp ett startmöte för att gå igenom förutsättningar, stämma av önskemål och möjligheter samt ge en kostnadsbild av projektet. (Det är standardiserade "titthål" och därför ett litet och snabbt projekt.)


Det här är ett sam-projekt mellan Unikum och vår Office365-partner Eventful.