Genom all ladda upp en relationsfil kan du skapa och ta bort relationer mellan befintliga användare och grupper. Relationsfilen är tabbavgränsad och innehåller instruktioner som kopplar ihop befintliga användare och grupper. Observera att alla objekt, dvs förskolor, grupper/klasser och personer först måste vara importerade innan man kan importera relationer av olika slag.


Unika ID för personer, grupper/klasser och förskolor/skolor


För att kunna koppla ihop användare och grupper måste både användarna och grupperna ha unika identifierare, så kallade externa id:en.

 • För personer är det alltid personnummer i formen ååååmmdd-nnnn (eller alternativt ID)
 • När det gäller grupper/klasser på en förskola/skola måste dessa vara unika oavsett förskola/skola inom kommunen
 • När det gäller förskolor/skolor måste dessa vara unika inom kommunen

 

Relationstyper

 • school_in_org (förskola/skola i kommun)
 • class_in_school (grupp/klass i skola)
 • student_in_school (barn/elev i förskola/skola)
 • staff_in_school (personal i förskola/skola)
 • student_in_class (barn/elev i grupp/klass)
 • teacher_in_class (pedagog i grupp/klass)
 • mentor_for (mentor för barn/elev)
 • guardian_for (vårdnadshavare för barn)
 • external_user_in_school (vårdnadshavare i förskolan/skolan)
 • administrator_for (administratör för)

 

Operationer

 • add (lägger till en koppling)
 • remove (tar bort en koppling)

 

Exempelfil för koppling grupp/klass i förskola/skola
Exempelfil för koppling personal i förskola/skola
Exempelfil för koppling barn/elev i grupp/klass
Exempelfil för koppling pedagog/lärare i grupp/klass
Exempelfil för koppling mentor för barn/elev
Exempelfil för koppling vårdnadshavare för barn


Ordningen av posterna

Det är också viktigt vilken ordning posterna finns i filen, både vad det gäller addposter och removeposter.

När det för en person finns både add- och removeposter i samma fil, t ex vid läsårsbyte, byte av avdelning / förskola, är det viktigt att add-posterna kommer före remove-posterna.


Ordning på add och removposter.pdf