Personer

Uppgifterna skall ligga i följande ordning;
(Om ni redigerar i Excel läggs ett värde i varje kolumn med början i kolumn A, B, C osv).
Poster med fet stil måste alltid finnas med i importfilen, de andra är valfria.

 1. Förnamn
 2. Efternamn
 3. E-post
 4. Personnummer (ååååmmdd-nnnn)
 5. Beskrivning
 6. Telefon
 7. Mobil
 8. Arbete telefon
 9. Adress
 10. Postnr
 11. Postort
 12. Dölj kontaktuppgifter (true,false). Default är "false" dvs dölj inte.
 13. Tillåt personliga notiser (true,false). Default är "true" tillåta.
 14. Tillåt meddelanden från skol- och grupper (true,false). Default är "true" tillåta.
 15. Tillåt systemmeddelanden (true,false)
 16. Årskurs för elev, annars lämnas tomt
 17. Lämnas tomt
 18. Lämnas tomt
 19. Radtyp = user 


Exempelfil för personer


Avdelningar/Klasser/Grupper

 1. Externt ID (unikt ID från externt system)
 2. Namn
 3. Skolform (Avdelningens/Klassens/Gruppens skolform, om annan än enhetens, annars tomt)
 4. Ålder-från ()
 5. Ålder-till
 6. Beskrivning (Beskrivning som visas på klassens startsida)
 7. Radtyp = class

 

Exempelfil för klasser


Förskolor/Skolor

 1. Externt ID (unikt ID från externt system)
 2. Skol-ID (SCB:s skolid)
 3. Namn
 4. Skolform (se nedan)
 5. Ålder-från
 6. Ålder-till
 7. Beskrivning
 8. URL
 9. Telefon
 10. Fax
 11. Address
 12. Postnummer
 13. Stad
 14. Besöksaddress
 15. Radtyp = school 

 

Exempel för skolor


Skolform

Förskolor/skolor ska ha en angiven skolform, i standardiserad punktnotation (jfr. skolverkets struktur).
Följande skolformer kan användas i Unikum:


Värde
Betydelse
se.forskoleverksamhet.forskola
Förskola
se.grundskoleutbildning.grundskola
Grundskola
se.grundskoleutbildning.sarskola.grundsarskola
Grundsärskola
se.gymnasieutbildning.gymnasieskola
Gymnasieskola
se.vuxenutbildning
 Vuxenutbildning