Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och i gymnasieskolans IM-program.

Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 samt 7–9 och gymnasieskolans introduktionsprogram. Det innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg, samt elevuppgifter, bedömningsanvisningar och bedömda elevexempel som du hittar på Skolverkets webbplats.


Detta material ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet kan lärare även få syn på och utveckla den egna undervisningen. Materialet är frivilligt och kan användas parallellt med Skolverkets andra bedömningsstöd.


Unikum har valt att lägga  matriserna i steg så det finns en matris per steg för respektive 1-3, 4-6 och 7-9 samt en extra för det som är specifikt för IM-eleverna. På så sätt blir det färre matriser och förhoppningsvis ger det en bättre översikt för respektive elev.


För Gymnasiet.För grundskolan, exempel år 4-6Många skolor/kommuner har gjort egna matriser för Bygga Svenska och det är valfritt att göra om man vill, men om man vill slippa kan man gärna använda våra eller någon annan kommuns.


Mer om Bygga svenska finns på Skolverkets sidor


Så här jobbar du med Bygga svenska-matriserna i Unikum

Bygga svenska finns inlagt i Skolbanken som gröna matriser. Kopiera dem INTE. Använd dem så här:


Förberedelser  av Skoladmin (eller kommunadmin )

  • Gå till Skolbanken.
  • Välj matriser. (Unikums, egna eller någon annan variant ni vill använda)
  • Välj Grundskola och om du vill även på årskurs (1-3, 4-6 eller 7-9) alt Gymnasieskola
  • Välj nivå "hela landet"
  • Sök på "Bygga svenska"   (Unikums matriser är skapade i Västerteg av Rebecca Lindberg, se lista ovan - kan vara lite svåra att hitta men sök tex på "bygga svenska steg")
  • Klicka på den matris ni vill använda.
  • Klicka på "lägg till som skolfavorit"/"kommunfavorit".


Tips! Lägg relevanta matriser som skolfavorit på de skolor de ska användas i så är det lättare för lärarna där att hitta dem.Lärare - När du vill använda matriserna

KOPIERA INTE MATRISERNA utan tilldela originalet som Unikum tagit fram.

  • Gå till Skolbanken, Matriser och fliken "Skolans" (där de nu hittas överst om de är lagda som skolfavoriter, eller fliken kommunens om de är lagda som kommunfavoriter). Har ni många skolfavoriter kan man söka på "Bygga svenska" så blir det enklare att hitta rätt.
  • Välj en matris. Klicka för att öppna och sen Tilldela (och följ stegen som vanligt när du tilldelar. Fortsätt så med alla matriserna.
  • Du bedömer respektive elev genom klick i relevant matrisruta.  Datumet sätts automatiskt  i varje ruta. Du kan även skriva kommentarer under matrisen, dock inte för en enskild matrisruta.


 Välj matris i Skolbanken, här ligger dom som Kommunfavoriter. TIlldela till eleverna.Matrisen är nu tilldelad och finns att använda med eleven.