Så här jobbar du med Skolverksmatriserna i Unikum

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd.finns nu inlagt i Unikum, i Skolbanken, som gröna matriser. Med. Rev. Läsutveckling HT18  Kopiera dem INTE. Använd dem så här:


Förberedelser  av Skoladmin (eller kommunadmin )

  • Gå till Skolbanken.
  • Välj matriser.
  • Välj grundskola och önskat ämne (Sv, Sva eller Ma)
  • Sök på "Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd" eller "Skolverkets obligatoriska Rebecca" så hittar du det. (Skaparen är dessa är Rebecca Lindberg)  
  • Klicka på den matris ni vill använda. Klicka på "lägg till som skolfavorit/kommunfavorit.

Som synes står det också (UNIKUM) framför namnet så att ni ser att ni tar rätt, en del har tyvärr tagit egna kopior så det finns flera versioner.

TIPS! Om ni tar ni kopior för eget bruk föreslår vi att ni döper dem till "kommun - Skolverkets bedömningsstöd ......" så att de särskiljs från övriga.

Lärare - När du vill använda matriserna.

KOPIERA INTE MATRISERNA utan tilldela originalet som Unikum tagit fram.

  • Gå till Skolbanken, Matriser och fliken "Skolans" (där de nu hittas överst om de är lagda som skolfavoriter, eller fliken kommunens om de är lagda som kommunfavoriter)
  • Välj en matris. Klicka för att öppna och sen Tilldela (och följ stegen som vanligt när du tilldelar. Fortsätt så med alla matriserna.
  • Du markerar för respektive elev genom klick i relevant matrisruta.  Datumet sätts automatiskt  i varje ruta. Du kan även skriva kommentarer under matrisen, dock inte för en enskild matrisruta.

 


Skolverkets bedömningsstöd läsutveckling


Summering för respektive elev och klassen


Överst på klassens sida med en matris finns en minimatris som är en summa av alla elevernas bedömningar i den matrisen.

Om man sätter muspekaren över matrisen så visar antal/procent som uppnått steget.