När du har skapat en pedagogisk planering kan den behöva ändras av olika skäl. Det finns några viktiga saker du behöver veta innan du redigerar en planering – nämligen hur det påverkar befintligt innehåll i de kopior av planeringen som redan används av elever.


Redigera planering som är publicerad och tilldelad - När du ändrar innehållet i din planering ändras det permanent och för ALLA som redan använder den. Om du tar bort en koppling till läroplanen som du tidigare kopplat in så försvinner den i alla tilldelade planeringen. Om du ändrar innehåll i en bedömningsmatris i planeringen så ändras det för alla som redan använder planeringen. Det innebär att du bara ska redigera sådant du säkert vill ska slå igenom på ALLA som något gång fått planeringen. Vanligt är:

  • Småsaker, som t ex stavfel och interpunktionsfel. Brukar inte vara något fara att bara redigera
  • Förändringar i planeringen som ska gälla för alla som använder den. Vanligt att göra då undervisningen i en grupp tar en annan riktning. Säkerställ då att du inte använder samma planering i flera olika grupper om förändringen bara ska ske i en av grupperna. 


Redigera planering som ligger som utkast - Så länge du inte har publicerat och tilldelat planeringen kan du redigera allt. 


OBS! Tänk på att skapa kopior av planeringar som du vill återanvända. Oavsett om det är du själv eller någon annan som skapat planeringen. Döp dem gärna med ett datum i namnet och vilken grupp planeringen är tänkt att användas i.