Numera separeras information och dokumentation tydligare i Unikum.