Lärlogg

Lärlogg används för den pedagogiska dokumentationen, där man kan beskriva vad verksamheten har gjort, hur det har gått samt tankar om hur man ska arbeta vidare.

I Lärloggen för gruppen kan du även koppla till aktuella strävansmål från läroplanen, etiketter och planeringar.  


Meddelande och kom ihåg

Meddelande fungerar ungefär som en digital anslagstavla. Du kan enkelt skriva kort information, exempelvis om att det är dags att ta med regnkläder, ta med ifyllda blanketter eller att det snart är dags för nationella prov. Det går också att markera ett meddelande som viktigt. Då kommer det att visas överst på första sidan i appen Unikum familj.


Du kan även tidsätta meddelande med datum och klockslag. Det tidsatta meddelandet hamnar då i en Kom ihåg-lista som i Unikum familj ligger synlig på första sidan. De meddelanden som är tidsatta syns under Kom ihåg tills att tiden är passerad. Det gör det enkelt att se och komma ihåg föräldramöten, utflykter, studiedagar eller utvecklingssamtal. Vårdnadshavare kan också spara tidsatta händelser till den egna digitala kalendern.


Svar på vanliga frågor


Vilken är nyttan med att separera Lärlogg från Meddelande och Kom ihåg?


Syftet är att göra det lättare att hitta rätt information och vara ett stöd för föräldrar och elever att komma ihåg viktiga datum. När den pedagogiska läranderesan dokumenteras under Lärlogg och kortare information och datum att Komma ihåg, separat, hoppas vi att det blir ännu bättre för de som arbetar i förskola och skola.


Hur söker jag rätt på tidigare inlägg för grupp(Blogg) eller individ (Lärlogg)?

Tidigare inlägg hittar du när du genom att söka fram dem i sökrutan, genom att filtrera på etiketter eller scrolla ner på sidan. Inläggen är sorterade i datumordning med nyaste överst. För att få upp flera inlägg väljer du “Se fler” längst ner på sidan.


Kan jag fortsätta att skriva veckobrev och liknande i Lärloggen för gruppen?


Du kan skriva veckobrev i Lärloggen för gruppen, precis som tidigare men tanken är att tydligt separera dokumentation (skrivs i Lärlogg) och information (skrivs som meddelanden). För att det ska bli enklare att hitta rätt och komma ihåg olika datum är det nu enklare att publicera exempelvis datum för föräldramöte, vaccinationer, idrotts- eller studiedagar i Kom ihåg-listan. Meddelandefunktionen är tänkt för detta ändamål och påminnelser om tidsatta händelser.Vad är det för skillnad på Kom-ihåg och Meddelanden?

Om man tidsätter ett meddelande hamnar meddelandet i en Kom ihåg-lista så att det blir enklare att filtrera fram dessa. I Unikum familj ligger dessa synlig på första sidan. Det gör det enkelt att se och komma ihåg föräldramöten, utflykter, studiedagar eller utvecklingssamtal. Tidsatta meddelanden ligger kvar under Kom ihåg tills tiden är passerad. Efter det ligger meddelandet kvar under Meddelanden


OBS! Om man markerar ett meddelande som Viktigt och inte är tidsatt så behöver man redigera och avmarkera Viktigt för att rensa Viktigt listan i Unikum familj appen. Det är för att systemet vet inte när ett meddelande inte är Viktigt längre.


Var hittar man Kom ihåg och Meddelanden för gruppen?

Meddelanden och Kom ihåg hamnar under rubrikerna Meddelanden och Kom ihåg som ligger i menyraden under Modul-ikonerna.
Vårdnadshavare ser Meddelande och Kom ihåg i appen Unikum Familj längst upp i flödet för att det ska vara enkelt att hitta rätt information. 
Hur fungerar notiser för Meddelanden och Kom-ihåg?

På samma sätt som Notiser för Lärlogg, läs mer under "Hur fungerar Notiser"


Varför kan man inte längre använda färger i Lärlogg?

Verktygen behöver vara tillgängliga för alla oavsett skärm eller enhet och även för tex färgblinda eller personer med nedsatt syn etc. Det finns därför standarder för hur webbverktyg för utformas för att tillgängligheten ska vara så hög som möjligt för alla målgrupper. Därför tar vi bort färgerna och man får använda andra sätt att visualisera texten tydligt, fet stil, understrykningar, punktlistor osv. Det går även att länka till dokument framtaget i andra verktyg som Word, G-suite eller liknande där färger kan användas fritt men det är ändå alltid viktigt att tänka på läsbarheten så vi rekommenderar att man är sparsam med detta.