Du som rektor (med roll observatör eller administratör) kan skicka inlägg till hela förskolan/skolan till alla eller valda roller.


Skriva ett Lärloggsinlägg till hela förskolan/skolan

 • Gå till förskolan/skolans startsida
 • Klicka på Lärlogg
 • Klicka i Skriv en lärlogg här... 

 • Skriv önskad rubrik
 • Välj gärna en etikett så blir det enklare att söka bland inläggen senare. (knappen längst till höger)
 • Markera de roller som ska få inlägget (Exempel: Markerar "vårdnadshavare" gör att meddelandet går ut till samtliga föräldrar till alla elever i skolan, förutsatt att föräldern loggat in och aktiverat sitt konto i Unikum och att de har e-post inlagt, annars får de ingen notis) *
 • Skriv själva inlägget
 • Välj vilka som ska kunna redigera inlägget. Bara du (default) eller övriga behöriga (admin, observatörer på förskolan/skolan).
 • Bifoga bilder, filer och/eller länkat material med hjälp av knapparna under inlägget, om du vill. (Max storlek för bilaga är 30Mb)
 • Markera om kommentarer tillåts eller ej
 • Spara som utkast och kontrollera att allt blev rätt.
 • Publicera eller e-posta inlägget.


e-posta = Hela meddelandet, inklusive bilder, ljud, bilagor och länkar, skickas ut via e-post till valda mottagare och kan läsas direkt. Inlägget sparas även inne i Unikum.

publicera = Inlägget publiceras i Lärloggen och en notis, med länk till lärloggsinlägget, skickas ut via e-post till valda mottagare som behöver logga in i Unikum för att läsa.


NOTERA! Personal och mentor ser alltid alla inlägg i sin skola/förskola, om du bockar för dem som mottagare så får de också notisen/e-postmeddelandet men om meddelandet inte är specifikt riktat till dem och de inte behöver få en notis så behöver du inte kryssa för dem.Samtliga inlägg finns kvar under om man scrollar ner i Lärloggen. Man kan också filtrera inläggen på de olika etiketterna, för att lättare hitta det man är intresserad av.