Särskilt stöd avser utredning och åtgärdsprogram ej extra anpassningar som alltid skrivs av elevens lärare.


Vem som kan skriva bestäms dels av personens allmänna behörigheter och dels av vilken roll man har i Unikum. Dessutom är det avgörande vilken roll man har för en specifik utredning eller åtgärdsprogram t ex att man är satt som ansvarig för en specifik utredning eller åtgärdsprogram.


Rektor - Kan alltid skapa och skriva i alla utredningar och åtgärdsprogram för elever i sin skola. Kan även ändra ansvariga för olika delar i processen samt ta definitivt beslut om utredning/åtgärdsprogram.


Specialpedagog (observatörer) - Kan alltid starta och skriva i alla utredningar och åtgärdsprogram för eleverna i sin skola. Kan även ändra ansvariga för olika delar i processen samt ta definitivt beslut om utredning/åtgärdsprogram.


Mentor - Kan skapa och se utredning och åtgärdsprogram för elever i de klasser/grupper man är lärare och mentor i. Kan skriva i utredning och åtgärdsprogram för de elever där man är satt som övergripande ansvarig. Kan ändra ansvarig i de utredningar/åtgärdsprogram man själv står som ansvarig för men inte annars.


Lärare - Kan vara medverkande i utredning om inbjuden av den som skapat utredningen. Kan inte starta eller se utredningar man inte är medverkande i. Kan se och skriva ut åtgärdsprogram för de elever man undervisar, kan starta åtgärdsprogram för sina elever, när utredning finns. Kan redigera i åtgärdsprogram där man är satt som ansvarig eller medverkande.