I förskolan kan man välja om man vill tilldela planeringar på grupp dvs en gemensam för hela gruppen/avdelningen eller individuellt till enskilda barn. Det vanligaste är på gruppen så att man sen gör sina utvärderingar i Lärloggen, för hela gruppen och om man vill kopplar in enskilda barns Lärloggar med exempel för utvärdering. (Läs mer om det under Unikum för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.)


För att kunna arbeta med de pedagogiska planeringar för barnen, måste de vara publicerade i Skolbanken. Därefter tilldelar man planeringen till en grupp barn på förskolan.


Tilldela direkt ifrån Skolbanken

 • Gå till Skolbanken 
 • Välj den planering du vill använda. (OBS! Använd alltid dina egna planeringar eller planeringar där du är redaktör.)
 • Klicka på planeringens rubrik för att öppna den.
 • Klicka på Tilldela.
 • Välj sen till vilken grupp och om den ska tilldelas till.
 • Bekräfta ditt val.

 

Tilldela från gruppen/avdelningen

 • Gå till gruppens startsida
 • Klicka på Planering
 • Klicka på knappen "skapa eller tilldela ny" så hamnar du i Skolbanken på fliken Mina planeringar.
 • Välj en planering och klicka på planeringens rubrik för att välja den.
 • Klicka sen på Tilldela.
 • Nu behöver du välja "Till hela gruppen

 

Beroende på hur man vill dokumentera i planeringen så måste man välja i nedanstående ruta. Man väljer om det ska vara gemensam dokumentation för hela gruppen, eller om det ska dokumenteras i planeringen för det enskilda barnet. 

Bockar man i det andra alternativet kommer samtliga barn i gruppen upp, och man väljer de barn som ska få planeringen med möjlighet till individuell dokumentation.


Exempel - översikt för aktuella planeringar för gruppen KrumelurenHär ser man att det finns 1 planering för hela gruppen men ingen tilldelad till enskilda barn.