Detta allmänna råd har ersatts av Allmänna råd för betyg och betygssättning.