GDPR-säker supporthantering


Många av er har säkert funderat på Schrems ll och vad det innebär när man behöver ha support från oss.


Vid hantering av supportärenden från er kunder ska ni inte skicka personuppgifter, konfidentiell information eller information som är extra skyddsvärd (t ex personnummer) direkt via epost eller öppet i ärendehanteringssystem i samband med supportärenden/förfrågningar eller felsökning.


Personal hos den personuppgiftsansvarige lägger in de delar av ärenden som innehåller personuppgifter i separat supportlogg i Unikum. Länk till denna supportlogg läggs in i supportärende i personuppgiftsbiträdet supportsystem.