Gå in på den grupp eller elev som man vill koppla uppgiften till.


Till höger klicka på "Skapa nytt" knappen för att kunna klicka på "Uppgift"
Redigera uppgiften med önskat innehåll. Till höger kan man även koppla uppgiften till Ämne eller en befintlig Planering.

Klicka på Spara för att fortsätta senare eller Tilldela för att välja med som ska få uppgiften knuten till sig.

  • Under Tilldela så kan man dels välja ett datum när uppgiften ska vara inlämnad.
  • Vilka elever eller grupper som ska ha uppgiften tilldelad till sig. Klicka på Tilldela.
  • Här aktiverar man även Plagiatkontroll mot Urkund för uppgiften.