Skolområden gör det lättare att få en överblick på kommunens startsida samt även när man vill få en bra översikt över bedömningar när man vill filtrera ytterligare. Man väljer själv hur man vill dela upp sina skolområden, t ex nord & syd eller per de olika skolformerna.Hur skapar man och tar bort skolområden?

En kommunadministratör kan skapa och administrera skolområden under Admin på kommunnivå och sedan via fliken Skolområden. Där kan man lägga till och ta bort skolområden enkelt.


  1. Se till att du står på kommunen.
  2. Tryck på Admin.
  3. Tryck på Skolområden
  4. Lägg till varje skolområde för sig.Hur lägger man in skolorna i olika skolområden?

Sedan när man skapat sina skolområden går man vidare till Relationer > Skolor där man bockar för de skolor man vill lägga in i ett visst skolområde, varje skolområde för sig. I detta exempel lägger vi till olika skolor som har skolformen gymnasium i det skolområde vi döpt till Gymnasium.