Här hittar du läroplanerna:


Förskolan

Förskoleklass

Grundskolan

Grundsärskolan

Gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan

Vuxenutbildningen inkl. SFI och Särvux