Varje kommun/friskolekedja har en egen dokumenthanteringsplan som reglerar hur länge olika typer av dokumentation ska arkiveras. Det finns därför olika valmöjligheter i Unikum så att ni kan gallra på det sätt som passar er.


Dessutom kan ni välja att hantera allt runt gallring själva eller beställa hjälp via Unikum.  Alla som vill gallra behöver ha ett avtal för detta innan gallring kan ske eftersom det innebär att dokumentationen raderas permanent och inte kan återfås.


1. Standardgallring utförd av Unikum med er gallrngsprofil.

2. Avancerad gallring med gallringsfil för er med speciella regler gällande gallring.

3. Gallring på egen hand med möjlighet att själva hantera gallringsprofil och hela processen runt gallring.


 

Samtliga alternativ ovan kräver skriftligt avtal/beställning.