Unikum har gjort förbättringar inom området information och dokumentation. Vi inför därför funktionerna "Meddelanden" och "Kom ihåg" samt underlättar att göra inlägg. Se nedan för svar på vanliga frågor.


Mer information om hur man skapar inlägg i de olika kanalerna hittar ni under kategorin "Lärlogg" (mer kommer snart).


Blogg blir Lärlogg

Nu har blogg blivit Lärlogg. Eftersom det handlar om den pedagogiska dokumentationen, där man kan beskriva vad verksamheten har gjort, hur det har gått samt tankar om hur man ska arbeta vidare, får Bloggen namnet Lärlogg. Det förmedlar bättre vad det handlar om. I Lärloggen för gruppen kan du, liksom tidigare, koppla till aktuella strävansmål från läroplanen, etiketter och planeringar.  


Lättare att komma ihåg tack vare meddelande och kom ihåg-lista

Meddelande fungerar ungefär som en digital anslagstavla. Du kan enkelt skriva kort information, exempelvis om att det är dags att ta med regnkläder, ta med ifyllda blanketter eller att det snart är dags för nationella prov. Det går också att markera ett meddelande som viktigt. Då kommer det att visas överst på första sidan i appen Unikum familj.


Du kan även skriva ett meddelande och lägga in datum. Det tidsatta meddelandet hamnar då i en Kom ihåg-lista som i Unikum familj ligger synlig på första sidan. Det gör det enkelt att se och komma ihåg föräldramöten, utflykter, studiedagar eller utvecklingssamtal. Tidssatta händelser kan också sparas till den egna digitala kalendern.


Tidigare
Ändrat till
Nytt
Lärlogg (individ)
Lärlogg

Blogg (grupp/klass)
Lärlogg
Meddelanden
Blogg (skola)
Lärlogg
Meddelanden (kommer)
Blogg (kommun)
Lärlogg
Meddelanden (kommer)

Svar på vanliga frågor


Vilken är nyttan med att separera Lärlogg från Meddelande och Kom ihåg?

Syftet är att göra det lättare att hitta rätt information och vara ett stöd för föräldrar och elever att komma ihåg viktiga datum. När den pedagogiska läranderesan dokumenteras under Lärlogg och kortare information och datum att Komma ihåg, separat, hoppas vi att det blir ännu bättre för de som arbetar i förskola och skola.


Hur söker jag rätt på tidigare inlägg för grupp(Blogg) eller individ (Lärlogg)?

Tidigare inlägg hittar du när du genom att söka fram dem i sökrutan, genom att filtrera på etiketter eller scrolla ner på sidan. Inläggen är sorterade i datumordning med nyaste överst. För att få upp flera inlägg väljer du “Se fler” längst ner på sidan.


Var hittar jag arkivet?

Se svar på frågan "Hur söker jag rätt på tidigare inlägg".


Vad händer med alla gamla inlägg i Bloggen?

Ingenting, allt som lagts in i Bloggen för grupper och klasser ligger kvar oförändrat. 


Kan jag fortsätta att skriva veckobrev och liknande i nya Lärloggen för gruppen?

Du kan skriva veckobrev i Lärloggen för gruppen, precis som tidigare men tanken är att tydligt separera dokumentation (skrivs i Lärlogg) och information (skrivs som meddelanden). För att det ska bli enklare att hitta rätt och komma ihåg olika datum är det nu enklare att publicera exempelvis datum för föräldramöte, vaccinationer, idrotts- eller studiedagar i Kom ihåg-listan. Meddelandefunktionen är tänkt för detta ändamål och påminnelser om tidssatta händelser.


Vad är det för skillnad på Kom-ihåg och Meddelanden?

Meddelande är en helt ny funktion och kommer att fungera ungefär som en digital anslagstavla. Där kan du skriva kort information, exempelvis att det är dags att ta med regnkläder, ta med ifyllda blanketter eller att det snart är dags för vaccinationer. Det kommer även att finnas möjlighet att markera ett meddelande som viktigt. Om man tidsätter ett meddelande hamnar då i en Kom ihåg-lista så att det blir enklare att filtrera fram dessa.  I Unikum familj ligger dessa synlig på första sidan. Det gör det enkelt att se och komma ihåg föräldramöten, utflykter, studiedagar eller utvecklingssamtal.


Hamnar Kom ihåg och Meddelanden i Lärloggen för gruppen?

Meddelanden och Kom ihåg hamnar under rubrikerna Meddelanden och Kom ihåg som ligger i menyraden under Modul-ikonerna.Vårdnadshavare ser Meddelande och Kom ihåg i appen Unikum Familj längst upp i flödet för att det ska vara enkelt att hitta rätt information. 
Hur vet jag om jag skriver i Lärlogg för grupp eller individ?

Du kan se om du är på grupp- eller individnivå genom att titta på bilden bredvid flikarna, rubriken ovanför inlägget eller till höger ovanför flikarna.Hur fungerar notiser för Meddelanden och Kom-ihåg?

På samma sätt som Notiser för Lärlogg, läs mer under "Hur fungerar Notiser"


Varför kan man inte längre använda färger i Lärlogg och Blogg?

Verktygen behöver vara tillgängliga för alla oavsett skärm eller apparat och även för tex färgblinda eller personer med nedsatt syn etc. Det finns därför standarder för hur webbverktyg för utformas för att tillgängligheten ska vara så hög som möjligt för alla målgrupper. Därför tar vi bort färgerna och man får använda andra sätt att visualisera texten tydligt, tex fet stil, understrykningar, punktlistor et.c. Det går även att länka till dokument framtaget i andra verktyg tex Word, G-suite eller liknande där färger kan användas fritt men det är ändå alltid viktigt att tänka på läsbarheten så vi rekommenderar att man är sparsam med detta.