Vi har i dagsläget integrationer mot Nova softwares Skola24 där både frånvaro och schema finns integrerat. Vi har också Tempus frånvaro i förskolan. I dagsläget är det dock endast möjligt att göra heldagsanmälan av frånvaro, men vi rekommenderar att skolan lägger in en verktygslänk till Skola24 så att Vårdnadshavare lätt hittar dit om de vill göra andra frånvaroanmälningar eller annat i Skola24 rörande frånvaro.


För att koppla ihop Unikum med våra partners behöver ni på kommun eller skola godkänna att vi hämtar respektive lämnar data från och till ert frånvaro/schema system. Det gör ni enklast genom att kontakta er leverantör och skriver att ni godkänner att Unikum hämtar respektive lämnar data från och till respektive partner. För att det ska fungera smidigt finns kopplingar med personnummer mellan Unikum och det frånvarosystem som kommunen använder. När förälderns personnummer är synkat och stämmer överens i de olika systemen når frånvaron smidigt fram till förskolan eller skolan.


Sedan meddelar ni er kundansvarig hos Unikum och de slår på integrationen inne i Unikum och efter det kommer tjänsterna bli tillgängliga i Unikum Familj för era vårdnadshavare. Om kommunen har olika leverantörer av frånvarosystem, t ex Skola24 för Grundskola och Tempus för Förskola kan Unikum ställa in det specifikt på skolformsnivå.