En liten info-film kring användnigen av Unikum-share


Del 1: Hämtar in fil från en app till Unikum (t.ex. till ett lärloggsinlägg)

Del 2: Blurra och beskära bilder i lärloggen