Rektor kan ta bort felaktigt inlagd utredning om den inte är beslutad.


Förutsättningarna är alltså:


1. Att personen är inlagd med rektorsbefattning.


2. Att utredningen inte är beslutad.


Om den är beslutad kan rektor gå in och ångra beslutet och sen ta bort utredningen.

Klicka upp Utredning för att få åtkomst till Ångra beslut knappen.Om man kommit längre i processen kan ni tyvärr inte, av säkerhetsskäl, ta bort innehållet i en utredning eller åtgärdsprogram utan behöver då beställa hjälp från Unikum.

Beställning för att ta bort ett åtgärdsprogram beställs av behörig person via vår ordinarie supportkanal.