Portfolion i Unikum stängts nu ned ned helt, och har ersatts med Lärlogg och Pedagogisk planering. Ingen information i portfolion tas bort, men du kan inte skapa nya inlägg. Övergången från Portfolio har pågått under 5-år sedan 2012, så att alla skulle ha gott om tid  för övergången.  

Övergången har skett eftersom arbetet med Lärlogg och Pedagogisk Planering på grupp och för barn bättre passar in i arbetet med Läroplanen Lpfö98/2010 i kombination med smidiga verktyg som mobiler och pekplattor, än arbetet med traditionell Portfoliometodik.


Principer kring underhåll av befintlig dokumentation i Portfolion.

  • Vi tar inte bort portfolio-inlägg. Dokumentationen finns kvar, lagrad i Unikum.

  • Den som vill ha ut material (vårdnadshavare tex.) behöver skriva ut det före 30 juni 2017 men de flesta bör redan ha gjort det.

  • Unikum planerar att överföra lagrade portfolioinlägg för de barn/elever som är aktiva i Unikum, till deras Lärlogg. Detta kommer preliminärt att ske under 2018.


Frågor och svar

Varför har förskolor gått över till Planering och Lärlogg istället för Portfolio?

Det finns två huvudskäl till att förskolor lämnar Portfolio till förmån från Planeringar/Lärloggar. Det ena är att Portfolio-metodiken betonar dokumentation på barn-nivå, medan många förskolor i samband med Lpfö98/2010 velat ha metoder som systematiskt belyser alla nivåer: barn-grupp-enhet-förvaltning. Då passar Planeringar/Lärloggar väldigt bra. Det andra är att önskan att kommunicera smidigt med föräldrar ökat kraftigt i takt med att mobiler och plattor blivit vanligare både i hem och i förskolor. De flesta förskolor upplever att detta kan ske smidigare med Lärlogg än med Portfolio.


Varför fortsätter ni inte bara att underhålla Portfolion, parallellt med lärloggen?

Funktionerna i Portfolion överlappar med de som finns i Planering och Lärlogg. Alla funktioner som finns behöver underhållas löpande, när det kommer nya versioner av mobiler, plattor mm. Därför tar det tid och kraft att behålla båda delarna. Denna tid och kraft kan vi använda för att öka tempot i vidareutveckling och förbättring av alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet med Unikum.


Hur har tidplanen för övergången sett ut?

  • Från juli 2017:  Portfolio-funktioner ej längre tillgängliga. 

  • Från juli 2016: Nya portfolioinlägg kan ej skapas

  • Sedan 2013: Aktivt hjälpa kommuner som använder portfolio att gå över till lärlogg.

  • Från 2012: Inga nya kunder kan teckna nya abonnemang på portfolio