Ett synkroniseringsprojekt tar vanligen en termin att genomföra (går betydligt snabbare med Unikum Connect Synk som är en paketerad punkt till punkt-integrationslösning). Det är mycket viktigt att göra noggranna testkörningar i testmiljöer innan lösningen driftsätts.


Steg i projektet

 • Förstudie - Källor, mappning, rutiner, ansvar
 • Förberedelser - sätt upp test- och utvecklingsmiljöer, osv
 • Utveckling av synkroniseringslösning
 • Informera administratörer och andra berörda
 • Verifiera synkronisering i testmiljöer
 • Verifiera synkronisering i produktionsmiljöer
 • Inför rutiner för att hantera lösningen efter driftsättningen


Medverkande i projektet

 • Projektgrupp - utvecklar lösningen
 • Projektledare Kommunen, Unikum, eventuell konsult
 • Erfaren administratör för skoladminsystemet
 • Systemutvecklare med kompetens om metakatalog och synkronisering
 • Teknisk kontaktperson på Unikum
 • Testgrupp - medverkar i testning och verifiering
 • 2-4 Skoladministratörer

 

Driftsorganisation - för den färdiga integrations-lösningen

 • Systemägare: Den som är systemägare för Unikum, t.ex skolchef
 • Systemförvaltare: Den som är systemförvaltare för Unikum, IT-koordinator på skolförvaltningen
 • Systemadmin: Skoladministratörer

 

Frågor för förstudien

 • Källor - Vilka system är tänkbara källor till data för Unikum?
 • Datakvalitet - Finns gammal data (lärare som slutat)? Är data komplett (t.ex. alla vårdnadshavare med)? Har personnummerfält verifierats?
 • Mappning - Finns all data direkt tillgänglig, eller behöver den transformeras eller formatkonverteras på något sätt? Personnummer i format ååååmmdd-ssss?
 • Status - Finns redan skolor inlagda i Unikum, eller startar vi från noll?
 • Testning - Vilka kan vara med och verifiera testimporter?
 • Driftsättning - Hur hantera första importen?
 • Rutiner - Vad behöver fortsatt göras av kommunadmin respektive skoladmin i Unikum?
 • Skolstart - Krävs särskild hantering vid läsårsbyte och terminsskiften?

 

Testning och verifiering

För testning genereras en komplett uppsättning filer med alla användare, klasser och skolor. Unikum öppnar en testmiljö som innehåller en kopia av hela kommunen och ni kan här importera in era filer. Ni måste sedan själva säkerställa att allt ser ut som det skall efter importen. Detta är ett omfattande arbete och här brukar skoladministratörer hjälpa till. Testimport behöver upprepas till dess allt är verifierat och fungerar som det skall.


Tillbaka till översikten